Bàn làm việc đơn giản VÀ MEGA WORKBENCH ROUND UP - 💡 Fix My Ideas

Bàn làm việc đơn giản VÀ MEGA WORKBENCH ROUND UP

Bàn làm việc đơn giản VÀ MEGA WORKBENCH ROUND UP


Tác Giả: Ethan Holmes, 2019

Ở đây, một bàn làm việc khá đơn giản, tập tin Sketchup bao gồm ghi lại

Đây là bàn làm việc chúng tôi thiết kế và xây dựng cho phòng khách căn hộ. Bàn làm việc cần thiết để cho phép chúng tôi làm việc trong các dự án điện tử của chúng tôi hoặc đứng hoặc ngồi trên ghế đẩu. Chúng tôi cũng cần xây dựng một bàn làm việc có thể tách ra đủ dễ dàng để làm cho việc di chuyển nó có thể chịu được. Thiết kế cơ bản tương tự này sẽ rất dễ dàng để mở rộng tùy thuộc vào nhu cầu của riêng bạn.

hướng dẫn: Bàn làm việc - Liên kết.

Liên quan:

Tạo Podcast: Dự án cuối tuần - Tạo bàn làm việc - Liên kết.

Kế hoạch bàn làm việc - được thực hiện với Sketchup - Liên kết.

Bàn làm việc tủ lạnh DIY - Liên kết.

Xi măng Topped Workbench - Liên kết.

MADE - MAKE bàn làm việc - Liên kết.

Bàn làm việc! - Liên kết.

LÀM, er MADE một băng ghế làm việc - Liên kết.

Bàn làm việc - thực hiện - Liên kết.

CÁCH LÀM - Xây dựng bàn làm việc / xe đẩy từ khung sắt góc giường - Liên kết.

CÁCH LÀM - Xây dựng kệ làm việc / kệ lưu trữ - Liên kết.

Công cụ tổ chức bàn làm việc của Pegboard - Liên kết.BạN Có Thể Quan Tâm

Thiết lập Shack Radio Ham

Thiết lập Shack Radio Ham


Đổi mới có thể ăn được: Sử dụng Bộ dụng cụ tăng trưởng để sản xuất mà không cần sân

Đổi mới có thể ăn được: Sử dụng Bộ dụng cụ tăng trưởng để sản xuất mà không cần sân


Làm thế nào tôi xây dựng một cơ khí khổng lồ Iris Skylight với bộ định tuyến CNC

Làm thế nào tôi xây dựng một cơ khí khổng lồ Iris Skylight với bộ định tuyến CNC


Thiết bị của Duff: unrolling cho các ngôn ngữ được dịch

Thiết bị của Duff: unrolling cho các ngôn ngữ được dịch