12 Xu hướng của Maker Pro đã mở rộng Phong trào Maker năm 2013 - 💡 Fix My Ideas

12 Xu hướng của Maker Pro đã mở rộng Phong trào Maker năm 2013

12 Xu hướng của Maker Pro đã mở rộng Phong trào Maker năm 2013


Tác Giả: Ethan Holmes, 2019

Ra ngoài biên giới Maker Pro - nơi thực hiện cuộc họp kinh doanh - 2013 là một năm đầy sự kiện.

Một tá xu hướng được cung cấp bởi các doanh nhân, nhà đầu tư và các công ty khởi nghiệp đã đẩy ranh giới của phong trào nhà sản xuất sang các lãnh thổ mới.

Ở đây, một cái nhìn về họ, không theo thứ tự cụ thể.BạN Có Thể Quan Tâm

Tham quan nhà máy in 3D của Shapeways

Tham quan nhà máy in 3D của Shapeways


Bản tin Pro Pro # 12

Bản tin Pro Pro # 12


Nhà sản xuất Faire làm tôi đói

Nhà sản xuất Faire làm tôi đói


Máy bay phản lực lồng của Christina Sporrong

Máy bay phản lực lồng của Christina Sporrong