10 điều cần kết nối với Raspberry Pi của bạn - 💡 Fix My Ideas

10 điều cần kết nối với Raspberry Pi của bạn

10 điều cần kết nối với Raspberry Pi của bạn


Tác Giả: Ethan Holmes, 2019

Raspberry Pi làm cho một máy chủ gia đình tuyệt vời. Nhưng nó cũng tạo ra một nền tảng phát triển phần cứng vững chắc cho các nhà sản xuất nếu nhu cầu của bạn vượt xa khả năng của Arduino và bạn không cần thứ gì đó có khả năng tương tự như BeagleBone hoặc một bo mạch dựa trên ARM khác được thiết kế để nói chuyện với phần cứng .

Nhưng nếu bạn chỉ nhận được Pi của mình và không biết bắt đầu từ đâu, thì đây là 10 điều cần kết nối với Raspberry Pi của bạn, với các liên kết đến hướng dẫn và mã từ những kẻ ở Raspberry Pi Sky.

Tham gia dự án của bạn trong cuộc thi thiết kế Raspberry Pi của chúng tôi

  • Hơn 3.500 đô la giải thưởng từ MCM Electronics
  • Best In Show chiến thắng một Printrbot Jr.
  • Bốn hạng mục: Nghệ thuật, Tiện ích, Giáo dục và Bao vây
  • Đệ trình đến hạn vào ngày 11 tháng 4 năm 2013
Nhập ngày hôm nay!


BạN Có Thể Quan Tâm

Sci-Fi Wearable: Bốn dự án tương lai bạn có thể thực hiện ngày hôm nay

Sci-Fi Wearable: Bốn dự án tương lai bạn có thể thực hiện ngày hôm nay


Faire Bay Area Maker thường niên lần thứ 10: Gọi cho các nhà sản xuất

Faire Bay Area Maker thường niên lần thứ 10: Gọi cho các nhà sản xuất


Flashback: Lưu trữ thùng sữa mạnh mẽ

Flashback: Lưu trữ thùng sữa mạnh mẽ


Kìa chiếc áo Metroid khâu chéo này trong tất cả vinh quang pixelated của nó

Kìa chiếc áo Metroid khâu chéo này trong tất cả vinh quang pixelated của nó